W drodze na uczelnię i z powrotem

grudzień 1, 2009

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.02.175.1440 z późniejszym zmianami.).
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (wszystkie rodzaje pociągów, w klasie 2) oraz autobusowego (z wyłączeniem połączeń ekspresowych) są uprawnieni:
• Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia.
• Opiekun osoby niepełnosprawnej – osoba pełnoletnia a w przypadku osoby niewidomej — osoba, która ukończyła 13 lat albo pies — przewodnik.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły wyższej, a także na turnusy rehabilitacyjne – i z powrotem.
Prawo do w/w ulgi należy udokumentować: legitymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacją studencką, a w przypadku podróży, np. na turnusy rehabilitacyjne dodatkowo wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające termin i miejsce badania, rehabilitacji itd. oraz potwierdzenie stawienia się na badaniu.