Ulgi w komunikacji miejskiej na terenie Krakowa

wrz. 25, 2012

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są:
• Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności ),
• Osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym wraz z przewodnikiem (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „04-O”, „O” lub „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja PZN),
• Osoby z dysfunkcją narządu ruchu kończyn dolnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „10-N” lub „N” oraz zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym dysfunkcję kończyn dolnych),
• Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „01-U”, „U” lub „§26 pkt 1 lit. c”).

Na podstawie: http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/uprawnienia/ (ostatni dostęp: 2012-09-25).
zarządzenie ZIKiT