Kontakt

Kierownik Biura
ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK

mgr inż. Jan Ortyl

ortylj@interia.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK

 

bonpk@interia.pl

Adres:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Wejście od ul. Szlak, pawilon przy Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami

 

Angelika Kopeć

angelika.kopec@pk.edu.pl

534-804-390

Skład Zarządu ZSN PK

Przewodniczący:

Angelika Kopeć

534-804-390