Kontakt

Pełnomocnik Rektora
ds. Studentów Niepełnosprawnych PK

mgr inż. Jan Ortyl

ortylj@interia.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PK

bonpk@interia.pl

Dom Studencki nr 4 „Balon” pok. 601

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

angelika.kopec@pk.edu.pl

Dom Studencki nr 4 „Balon” pok. 301

Skład Zarządu ZSN PK

Przewodniczący:

Angelika Kopeć

534-804-390

Sekretarz:

Członek: