Projekty aktywizacji zawodowej

wrz. 18, 2013

Informujemy, że Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w grudniu 2012 roku podjęło realizację kolejnych projektów, które dadzą osobom niepełnosprawnym szansę na realizację marzeń o pracy i finansowej niezależności.

Projekty „Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” oraz „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ich Beneficjentami mogą zostać dorosłe osoby z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego.

W projektach oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, zatrudnienia subsydiowanego oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy.

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekty trwają do 30 czerwca 2015 roku.

Zachęcamy szczególnie Państwa, którzy są studentami i zastanawiają się nad swoją ścieżką zawodową do zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi projektu.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
informacja dla studentów o projekcie 16.09.13.pdf
informacja dla studentów o projekcie 16.09.13.doc