Program Wizyty Studyjne na rok 2012/2013

wrz. 25, 2012

Nadawca: „Anna Kamińska”
Warszawa, 11 września 2012 r.

Szanowni Państwo!

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków na wyjazdy indywidualne za granicę w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2012/2013.
Wnioski przyjmowane będą do 12 października 2012 roku.
Wyjazdy na wizyty studyjne odbędą się w okresie od marca do czerwca 2013 roku.
Wizyty studyjne adresowane są do kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Celem programu jest:
– umożliwienie przedstawicielom władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, sektorowym oraz krajowym lepszego zapoznania się z aspektami edukacji i doskonalenia zawodowego oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych krajów;
– wspieranie wymiany informacji, doświadczeń i idei pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w programie (zarówno uczestnikami jak i instytucjami goszczącymi);
– usprawnienie przepływu informacji o polityce edukacyjnej między krajami europejskimi, do których skierowany jest program Wizyt Studyjnych.

Udział w wizycie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego dofinansowania.
Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Warunki udziału, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl oraz na stronie programu Wizyty Studyjne: www.sv.org.pl .

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na udział w wizycie studyjnej za granicą zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 września 2012 r. w Warszawie – szczegóły na stronie www.sv.org.pl w zakładce Spotkania/szkolenia.

Z wyrazami szacunku
Zespół Wizyt Studyjnych
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Załącznik:
Zaproszenie do składania wnioskow.pdf
Zaproszenie do składania wnioskow.doc
Zaproszenie do składania wnioskow.odt