Program „STUDENT II” w PFRON

grudzień 1, 2009

Dotyczy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne).
Terminy składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie w danym roku akademickim należy składać w Oddziale Małopolskim PFRON:
• od 10 września do 10 października – na cały rok akademicki,
• od 1 lutego do 28 lutego – na semestr letni
Zakres udzielanej pomocy:
W ramach programu przyznawane jest dofinansowanie, które może obejmować:
• opłaty za naukę (np. studia niestacjonarne),
• zakwaterowanie (np. w akademiku, na stancji),
• dojazdy z miejsca zamieszkania na uczelnię i z powrotem,
• uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną lub psychiczną,
• zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę np. podręczników, tonerów i papieru do drukarki,
• wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
• wyżywienie w stołówce studenckiej,
• kursy związane z programem studiów, np. językowe.
Funkcjonują również inne programy; „Komputer dla Homera” dla osób z dysfunkcją wzroku oraz „Pegaz” obszar B – pomoc dla studentów w zakupie sprzętu elektronicznego. Terminy składania wniosków oraz procedury należy sprawdzać w Internecie na stronie PFRON.