Politechnika Krakowska uczelnią przyjazną osobom niedosłyszącym.

czerwiec 7, 2010

W raporcie portalu Słuchowisko.net, Politechnika Krakowska znalazła się w gronie 7 uczelni, które najlepiej dostosowały swoją infrastrukturę do potrzeb osób z problemami słuchu.
Na PK spełnione zostały wszystkie kryteria ujęte w badaniu.

Artykuł:
www.sluchowisko.net/artykuly/264/Czy-polskie-uczelnie-sa-przyjazne-niedoslyszacym/

Raport:
raport_uczelni_wyzszych.pdf

Artykuł w aktualnościach Politechniki Krakowskiej:
http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=329