Płatne staże realizowane w ramach PO KL „Wzmocnienie potencjału Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej”

kwiecień 23, 2010

Politechnika Krakowska w ramach PO KL realizuje Projekt „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej” w latach 2009-2015, którego jednym z głównych zadań jest przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez odbywanie praktyk i płatnych staży w przedsiębiorstwach.

Oferta staży kierowana jest do studentów niepełnosprawnych ze wszystkich Wydziałów Politechniki będących na ostatnim semestrze studiów (ostatni semestr studiów I lub II stopnia oraz ostatni semestr jednolitych studiów pięcioletnich) oraz do absolwentów do 6 miesięcy po ukończeniu studiów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Między innymi w ramach Projektu studenci i absolwenci Politechniki Krakowskiej posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą odbywać 3 i 6 miesięczne staże płatne ze środków Projektu, które organizowane są ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Staż taki jest szczególną formą poszerzania kompetencji absolwentów PK, co zgodnie z naszymi oczekiwaniami ma zwiększyć konkurencyjność wychowanków Politechniki na rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą płatnych staży zamieszczoną w Bazie Praktyk i Staży, którą znajdą Państwo na stornie internetowej Projektu oraz do kontaktu z Biurem Projektu, gdzie mogą Państwo otrzymać szczegółowe informacje.

Biuro Projektu POKL
Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
tel. 12 628 38 05
fax 12 628 38 08

cnp@mech.pk.edu.pl
www.mech.pk.edu.pl/cnp/
www.mech.pk.edu.pl/cnp/baza/

Płatne staże realizowane w ramach PO KL.pdf