Płatne staże realizowane w ramach PO KL „Wzmocnienie potencjału Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej”

kwiecień 23, 2010

Politechnika Krakowska w ramach PO KL realizuje Projekt “Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej” w latach 2009-2015, którego jednym z głównych zadań jest przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez odbywanie praktyk i płatnych staży w przedsiębiorstwach.

Oferta staży kierowana jest do studentów niepełnosprawnych ze wszystkich Wydziałów Politechniki będących na ostatnim semestrze studiów (ostatni semestr studiów I lub II stopnia oraz ostatni semestr jednolitych studiów pięcioletnich) oraz do absolwentów do 6 miesięcy po ukończeniu studiów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji