Plakat

wrz. 3, 2019

Jesteś studentem z niepełnosprawnościami?
Chcesz poznać wspaniałych ludzi?
Przyłącz się do Nas!

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami PK
oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Oferujemy:
• Wsparcie w procesie kształcenia,
• Przełamywanie barier,
• Wyrównywanie szans studentów z niepełnosprawnościami,
• Rozwiązywanie problemów związanych z indywidualnymi niepełnosprawnościami,
• Informacje na temat pomocy materialnej.

Kontakt

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami PK
DS „Balon” ul. Skarżyńskiego 9, tel. 514 780 002, zsn@zsn.pk.edu.pl, www.zsn.pk.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK
DS „Balon” ul. Skarżyńskiego 9, tel. (012) 628 37 22, bonpk@interia.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niespełnosprawnościami
mgr inż. Jan Ortyl, tel. 506 285 397, ortylj@interia.pl

Wersja do pobrania: