Obóz integracyjno-adaptacyjny w Szczyrku (10-13 listopada 2011r.)

październik 11, 2011

W tym roku wzorem lat ubiegłych UEK organizuje obóz integracyjno-adaptacyjny.
Cel nadrzędny obozu to integracja studentów oraz przekazanie informacji nt poszczególnych uczelni, co wpłynie na łatwiejszy proces adaptacji w środowisku akademickim.
Miejsce: Szczyrk, Centrum Kongresów i Rekreacji „ORLE GNIAZDO” http://www.orle-gniazdo.pl/
Planowany termin obozu to: 10-13 listopada
Wyjazd z Krakowa czwartek ok. godz. 15.00, powrót w niedzielę po obiedzie.
Oferta obozu kierowana jest w pierwszej kolejności do studentów pierwszego roku. Jeśli zostaną miejsca wolne wtedy mogą jechać studenci z innych lat, w szczególności reprezentanci ZSN-ów. Przewidziana liczba miejsc dla uczestników to 20.
Termin zgłoszeń do 26 października. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty potrzebne to: ksero orzeczenia oraz karta zgłoszeniowa.
Koszt uczestnictwa to 50 zł (płatność gotówką).

Szczyrk plakat.doc
Szczyrk plakat.pdf

karta zgloszeniowa Szczyrk.doc
karta zgloszeniowa Szczyrk.pdf