O Pełnomocniku

październik 20, 2011

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Krakowskiej pełni Pan mgr inż. Jan Ortyl.
mgr inż. Jan Ortyl

Zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikiem oraz korzystania z usług Biura osób,
które posiadają orzeczenie oraz mają trudności w nauce w czasie studiów.
Pragniemy pomagać w wyrównywaniu szans, zwiększać dostępność uczelni
oraz sprawić aby była ona w pełni dostępna i przyjazna dla studentów niepełnosprawnych.
Staramy się proponować indywidualne rozwiązania problemów.

Główne cele pracy Pełnomocnika to:
– zwiększanie dostępności studiów na Politechnice Krakowskiej,
– zapewnianie pomocy poprzez praktyczne wsparcie oraz udzialanie informacji,
– rozwiązywanie indywidualnych problemów.