Konkurs „Kraków bez barier”

lt. 1, 2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Kraków bez barier”

Celem konkursu jest promowanie działań skierowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, dobrych praktyk w tym obszarze, ludzi i organizacji, których działania promują markę Krakowa w Polsce i na świecie oraz firm, które angażują się w pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.02.2019 r. w następujących kategoriach:

1.Budownictwo dostępne, w kategoriach:

 -obiekty użyteczności publicznej

 -przestrzeń publiczna

 -obiekty i przestrzenie zabytkowe

2.„Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”

3.„Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”

4.„Osobowość roku”

5.„Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”