Konferencja PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT

wrz. 30, 2013

Szanowni Państwo,
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VII edycji konferencji:
PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT
poświęconej zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego.
Zapraszamy Państwa między innymi do dyskusji na temat wspierania studentów z niepełnosprawnościami w ramach funduszy krajowych i europejskich.

Konferencja odbędzie się 29 października 2013 r. w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury (ul. Rynek Główny 25).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania konferencji.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w załączniku i na stronie http://www.firr.org.pl.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:
· Agatą Szal: tel.(12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail Agata.Szal@firr.org.pl
· Joanną Nowak – Piech: tel.(12) 629-85-14, 663-883-336, e-mail Joanna.Nowak@firr.org.pl

Prosimy o przesłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 10 października 2013 r.
liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń:
– faksem na numer: (12) 629-85-15 lub
– e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl; Joanna.Nowak@firr.org.pl

Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma e-mailowe potwierdzenie rejestracji zawierające informacje na temat szczegółowego programu konferencji, miejsca obrad itp.

Serdecznie zapraszamy!

Joanna Nowak-Piech
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Wybickiego 3a
31-261 Kraków
tel. 12 629 85 14
fax. 12 629 85 15
kom. 663 883 336
www.firr.org.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS
KRS: 0000170802
Przekaż nam Swój 1% z PIT: Volkswagen Bank, Nr konta: 77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Załączniki (PDF):
formularz zgloszeniowy PS VII.pdf
program_konf_PS_VII.pdf
zaproszenie_konf_PS_VII.pdf
Załączniki (MS Word):
formularz zgloszeniowy PS VII.doc
program_konf_PS_VII.doc
zaproszenie_konf_PS_VII.doc