IV Integracyjny Obóz Żeglarski (wędrowny)

Maj 15, 2012

LATO POD ŻAGLAMI
IV Integracyjny Obóz Żeglarski (wędrowny)

Termin: 27.08-04.09.2012
Miejsce: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Możliwość doskonalenia umiejętności żeglarskich!!!

W programie obozu m.in.
• zajęcia żeglarskie teoretyczne i praktyczne,
• zajęcia rekreacyjne,
• imprezy integracyjne i towarzyskie.

Koszt:
150 zł – dla uczestnika z niepełnosprawnością
800 zł – dla uczestnika bez orzeczenia

Kontakt: Biuro ds. Osób niepełnosprawnych UPJPII, ul. Franciszkańska 1, tel: 12 433 99 45, e-mail: bon@upjp2.edu.pl

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością słuchu – w programie szkolenia specjalistyczny kurs języka migowego z zakresu żeglarstwa!

Serdecznie zapraszamy osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności do kontaktu indywidualnego – mamy doświadczenie organizacji kursów i obozów żeglarskich
dla osób z niepełnosprawnościami.