SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Wsparcie Studentów z niepełnosprawnością

Politechnika Krakowska umożliwia, za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PK, nieodpłatne wypożyczenie Studentom PK, posiadającym ważne orzeczenia, następujących urządzeń ułatwiających naukę:
– laptopy,
– tablety,
– lupy elektroniczne,
– drukarki,
– inne.

Zainteresowanych Studentów prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych lub Przewodniczącą Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.
Wypożyczenie jest bezpłatne, możliwe na cały okres studiów, uwarunkowane tylko dostępnością wybranego sprzętu.
Możliwa jest instalacja dowolnego systemu (Politechnika Krakowska oferuje wszystkim swoim studentom bezpłatne licencje na system Windows w ramach programu Microsoft Imagine DreamSpark /dawny MSDN AA/ – szczegóły na stronie właściwego wydziału lub dowolnej bezpłatnej dystrubucji Linuxa).
Student zobowiązuje się do oddania sprawnego sprzętu w wyznaczonym terminie (najczęściej koniec roku akademickiego lub semestru).


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa