SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Informacje ogólne
Grudzień 1st, 2009 by ZSN

Wszystkie imprezy organizowane przez Zrzeszenia oraz Biura mają na celu integrowanie środowisk studenckich z osobami niepełnosprawnymi. Głównym celem integracji jest przełamywanie ludzkich barier mentalnych, wyrównywanie szans, a także pozyskiwanie zrozumienia problemów ON.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa