III Krakowskie Dni Integracji

październik 11, 2010

III Krakowskie Dni Integracji
http://www.zsn.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/logo.jpg

26 października (wtorek)

10.00 – 13.00 DZIEŃ OTWARTY BIUR DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Akademii Górniczo-Hutniczej,
Politechniki Krakowskiej,
Uniwersytetu Ekonomicznego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
Uniwersytetu Pedagogicznego.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Pawilon S, Sektor A
14.30 – 18.00 Spotkanie z paraolimpijczykami, sport i zabawy (tańce integracyjne, dance aerobik,
siatkówka na siedząco, sztafeta z przeszkodami, koszykówka i szermierka na wózkach)
Imprezie towarzyszą prezentacje firm: Altix, VECTOR Group oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

27 października (środa)

Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Aula
9.00 – 9.20 Otwarcie wystawy „Mój świat” – prace osób niepełnosprawnych
9.30 – 9.45 Powitanie zaproszonych gości przez Jego Magnificencję Rektora UP prof. dr. hab. Michała Śliwę
9.45 – 10.30 Wystąpienie prof. dr hab. Janiny Wyczesany Postawy wobec osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków
10.30 – 11.00 Wystąpienie Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, mgr. Ireneusza Białka
oraz Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, prof. UEK dr hab. Janiny Filek
11.00 – 11.30 Przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego do „Porozumienia” o współpracy krakowskich uczelni
na rzecz osób niepełnosprawnych – uroczyste podpisanie „Porozumienia” przez rektorów AGH, PK,
UEK, UJ, UPJPII i UP
11.30 – 12.00 Rozdanie nagród „Integralia”
12.00 – 12.30 Występy artystyczne
12.30 – 14.30 Seminarium pod patronatem Katedry Pedagogiki Specjalnej UP Nic o nas bez nas – wystąpienia
studentów niepełnosprawnych
14.30 Poczęstunek przygotowany przez firmę społeczną Catering Cogito
Imprezie towarzyszy prezentacja firmy Altix, VECTOR Group oraz Mobilex Galeria Zdrowia

28 października (czwartek)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, Sala Senacka
9.00 – 10.30 Debata Oksfordzka Studentom niepełnosprawnym studiuje się łatwiej, prowadzenie – dr Marek Benio
10.30 – 13.00 Seminarium naukowe z cyklu Dobre rządzenie
Referat Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Woźniak (UAM),
komentarze zaprezentują Pełnomocnik Rządu ds. ON Jarosław Duda oraz dr Małgorzata Duda (UPJPII)

Pobierz:
zaproszenie – dni integracji.pdf
plakat.jpg