III Integracyjny Obóz Żeglarski (stacjonarny)

Maj 15, 2012

LATO POD ŻAGLAMI
III Integracyjny Obóz Żeglarski (stacjonarny)

Termin: 15 – 28.07.2012
Miejsce: Jezioro Żywieckie
Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej

Zapewniamy:
• kurs na stopień żeglarza jachtowego, zakończony egzaminem PZŻ
• możliwość doskonalenia umiejętności żeglarskich – dla osób posiadających stopień żeglarza,
• możliwość uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy,
• opieka pielęgniarska
• dojazd z Krakowa do Żywca i z powrotem.

W programie obozu m.in.
• zajęcia żeglarskie teoretyczne i praktyczne,
• zajęcia sportowe i rekreacyjne,
• imprezy integracyjne i towarzyskie (m.in. ognisko)

Koszt:
300 zł + opłata egzaminacyjna – dla uczestnika z niepełnosprawnością
1600 zł + opłata egzaminacyjna – dla uczestnika bez orzeczenia

Kontakt: Biuro ds. Osób niepełnosprawnych UPJPII, ul. Franciszkańska 1, pokój 222 D
tel: 12 433 99 45, e-mail: bon@upjp2.edu.pl

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością słuchu – w programie szkolenia specjalistyczny kurs języka migowego z zakresu żeglarstwa!

Serdecznie zapraszamy osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności do kontaktu indywidualnego – mamy doświadczenie organizacji kursów i obozów żeglarskich
dla osób z niepełnosprawnościami.