Dofinansowane szkolenia w ramach projektu „Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością”

styczeń 17, 2012

BUSINESS SCHOOL ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ROZWÓJ ZAWODOWY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Jeśli:
-jesteś zatrudniony/a lub zamieszkujesz na terenie woj. małopolskiego
-posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności
-chcesz z własnej inicjatywy nabyć nowe, podnieść lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe

SZKOLENIA ZAWODOWE:
Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL (200h)
Pracownik ds. projektów unijnych (120h)
Operator wprowadzania danych z certyfikatem ECDL (200h)
Pracownik ds. finansowo – księgowych z językiem obcym (240h)
Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h)

Oferujemy:
zwrot kosztów dojazdu do 500 zł
ciepły posiłek i serwis kawowy w czasie zajęć
materiały dydaktyczne i pomocnicze
ubezpieczenie NNW
uznawane w Polsce i Europie certyfikaty
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

SZKOLENIA DOFINANSOWANE SĄ W 90%.
Uczestnik pokrywa 10% kosztów szkolenia, wkład własny wynosi :
Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL – 448,80 zł
Pracownik ds. projektów unijnych – 245,18 zł
Operator wprowadzania danych z certyfikatem ECDL – 448,80 zł
Pracownik ds. finansowo – księgowych z językiem obcym – 520,36 zł
Grafika komputerowa i projektowanie stron www – 320,24 zł

Kontakt: Biuro Projektu, ul. Grottgera 3/26
30-035 Kraków, Tel.: 12-34 64 364
e-mail: krakow@business-school.pl
http://www.business-school.pl/rozwojzawodowy