III Krakowskie Dni Integracji

marzec 26, 2010

W związku z żałobą narodową
III Krakowskie Dni Integracji zostały odwołane.


Zapraszamy na III Krakowskie Dni Integracji

III Krakowskie Dni Integracji

12 kwietnia (poniedziałek)

Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Aula
9.00 – 9.20 Otwarcie wystawy Mój świat – prace osób niepełnosprawnych
9.30 – 9.45 Powitanie zaproszonych gości przez Jego Magnificencję Rektora UP
9.45 – 10.10 Wystąpienie prof. dr hab. Janiny Wyczesany
Postawy wobec osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków
10.15 – 10.30 Wystąpienie Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
oraz Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych
10.30 – 11.00 Przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego do „Porozumienia” o współpracy
krakowskich uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych – uroczyste podpisanie „Porozumienia”
przez rektorów AGH, PK, UEK, UJ, UPJPII i UP
11.00 – 11.30 Rozdanie nagród „Integralia”
11.30 – 12.00 Występy artystyczne
12.00 – 14.00 Seminarium pod patronatem Katedry Pedagogiki Specjalnej UP Nic o nas bez nas –
wystąpienia studentów niepełnosprawnych
14.00 Poczęstunek przygotowany przez firmę społeczną Catering Cogito
Imprezie towarzyszy prezentacja firmy Altix

13 kwietnia (wtorek)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, pl. Św. Marii Magdaleny
11.00 – 12.00 Happening Żyjąc yjąc w naszym świecie…
Imprezie towarzyszy wystawa Wielcy niepełnosprawni wraz z wyciągami z dokumentów
dotyczących osób niepełnosprawnych (UPJPII, ul. Kanonicza 9)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Pawilon S, Sektor A
14.00 – 15.00 Spotkanie z uczestnikami tegorocznej Paraolimpiady w Vancouver
15.00 – 18.00 Sport i zabawy (tańce integracyjne, pokaz gry na bębnach, gra w koszykówkę na wózkach,
pokaz dance aerobiku, siatkówka na siedząco, sztafeta z przeszkodami, szermierka na wózkach)
19.00 – 20.00 Debata oxfordzka w języku angielskim
Poland – Eden or hell for disabled students? (Pawilon F, Sala 011)

14 kwietnia (środa)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27 Budynek Główny, Sala Senacka
10.30 – 13.00 Seminarium naukowe z cyklu Dobre rządzenie
Referat Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wygłosi prof. dr hab. Zbigniew
Woźniak (UAM), komentarze zaprezentują Pełnomocnik Rządu ds. ON Jarosław Duda oraz
dr Małgorzata Duda (UPJPII)

www.up.krakow.pl/bon/kdi

Plan – III Krakowskie Dni Integracji
Plakat – III Krakowskie Dni Integracji