Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych

O nas

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami to zrzeszenie działające przy Politechnice Krakowskiej, skupiające wokół siebie studentów z niepełnosprawnościami. Głównym celem działania zrzeszenia jest integracja studentów oraz stwarzanie możliwości rozwoju życia sportowego i kulturalnego. Zrzeszenie organizuje różnego rodzaju spotkania oraz wyjazdy czy staże, praktyki dla studentów z niepełnosprawnościami, umożliwiające poszerzanie kompetencji i umiejętności. Zrzeszenie działa we współpracy z Biurem ds. Studentów z Niepełnosprawnościami oraz innymi organizacjami studenckimi.

Aktualności

Biuro

mgr inż. Jan Ortyl

Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK

Biuro ds. OzN jest jednostką, której działania organizacyjne i koordynacyjne mają na celu wszechstronną pomoc studentom  i pracownikom z niepełnosprawnościami Politechniki Krakowskiej, po przeprowadzonej analizie potrzeb i możliwości.

Udziela informacji o miejscach i różnorodnych formach wspomagania procesu studiów zależnie od rodzaju niepełnosprawności. Pomaga i pośredniczy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Wspomaga proces likwidacji barier architektonicznych, mentalnych i komunikacyjnych, stwarzając studentom z niepełnosprawnościami zgodne z Ustawą warunki do nauki.

Organizuje szkolenia, konferencje i seminaria. Szczególne znaczenie mają szkolenia dla pracowników PK, przybliżające im problemy studentów z niepełnosprawnościami.

Wsparcie

Politechnika Krakowska umożliwia, za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PK, nieodpłatne wypożyczenie Studentom PK, posiadającym ważne orzeczenia, następujących urządzeń ułatwiających naukę: laptopy, tablety, lupy elektroniczne, drukarki i inne.

Zainteresowanych Studentów prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych lub Przewodniczącą Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.

Kontakt

Pełnomocnik Rektora
ds. Studentów Niepełnosprawnych PK

mgr inż. Jan Ortyl

ortylj@interia.pl

506-285-397

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PK

bon.pk.edu.pl

bonpk@interia.pl

12 628-20-08

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Angelika Kopeć

angelika.kopec@pk.edu.pl

514-780-002